Voedselbank Zevenaar

In ons rijke land is de Voedselbank helaas nog hard nodig. De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar als tijdelijke ondersteuning (maximaal 3 jaar) voor gezinnen, huishoudens en personen die niet in staat zijn te voorzien in hun primaire dagelijkse voedselbehoefte.

Gemiddeld ontvangen 150 gezinnen een voedselpakket, mede dankzij de steun van vele gulle gevers.