Voedselbank Zevenaar

In ons land is de voedselbank helaas nog hard nodig. Voedselbank Zevenaar streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet hebben. Zo gaan wij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. De voedselbank dient zo als schakel tussen voedseloverschotten en armoede.

De voedselbank haalt elke week voedsel op bij het regionale distributiecentrum in Arnhem. Maar ook halen we voedsel op bij lokale bedrijven, boeren, bakkerijen en supermarkten. Alle producten worden gecontroleerd volgens de geldende richtlijnen. Dan maken we een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Deze zijn er als (meestal)  tijdelijke ondersteuning voor huishoudens en personen die niet kunnen voorzien in hun dagelijkse voedselbehoefte. Dat betekent dat na aftrek van de maandelijkse lasten er te weinig geld overblijft om eten van te kopen. Via de knop "hulp ontvangen" leest u meer over de hulpverlening. Gemiddeld ontvangen per week 125 huishoudens een voedselpakket, mede dankzij de steun van vele gulle gevers. Het werk van de voedselbank wordt gedaan door vrijwilligers. Door de kostencrisis is het aantal clienten inmiddels, begi oktober 2022, opgelopen naar 150.