Informatie voor hulpverleners

Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. Jij kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. Wij hanteren een aantal vaste criteria om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Als uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet vul je dit formulier:

Download aanvraag formulier

Hoe vraag je een voedselpakket aan?

Je vult op het aanvraagformulier alle inkomsten en vaste uitgaven van de klant in. Je ziet dan wat overblijft aan leefgeld (eten, kleding, ontspanning en dergelijke). Je vindt hier of je met dat leefgeld een pakket aan kunt vragen. Dat hangt af van het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden.

Stuur het ingevulde formulier naar hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl
Wij beoordelen elke woensdag alle aanvragen die wij in de week daarvoor hebben ontvangen.

Je krijgt op die woensdag een mail van ons met de bevestiging van toekenning of afwijzing.

Aanvraag verlengen

Elk half jaar kan de ondersteuning verlengd worden.

Niet opgehaalde voedselpakketten

Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zonder opgaaf van reden zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd.

Heb je vragen?

Hulpverleners met vragen over hun klant of over het voedselpakket, kunnen contact opnemen via onderstaand formulier. Of mailen naar hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl. Hulpverleners kunnen ook bellen met de coördinator hulpverlening; Henk de Reus op nummer 06 411 20 242.

Voedselbank Zevenaar

Volg ons

© 2023 Voedselbank Zevenaar
Website: Dix Design