Steun ons financieel!

Steun ons financieel

Met jouw financiële steun kunnen wij de inwoners helpen die het nodig hebben. Een gelddonatie is bijzonder welkom op bankrekeningnummer NL81 RABO 0133 2509 89 ten name van Voedselbank Zevenaar. 

Nuttige bestemming

Om elke week honderden mensen te ondersteunen met voedsel, maken we kosten. Dat is niet het voedsel zelf, dat ontvangen we gratis. Dat is ook niet het personeel, want we werken uitsluitend met vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. Daar kunnen wij jouw donatie goed voor gebruiken.

Fiscaal voordeel door ANBI-status

De fiscaal meest aantrekkelijke manier om te doneren aan Voedselbank Zevenaar is de periodieke schenking. In sommige gevallen is jouw donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij een eenmalige donatie geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een drempel van 1% van het gezamenlijk inkomen met een maximum van 10% van het gezamenlijke inkomen. 

Heb je vragen?

Mail dan met met onze penningmeester  via penningmeester@voedselbankzevenaar.nl om de mogelijkheden van financiële steun te bespreken.

Voedselbank Zevenaar

Volg ons

© 2023 Voedselbank Zevenaar
Website: Dix Design