Meer klanten komen in aanmerking

Bijna alle voedselbanken in Nederland hebben te maken met afnemende aantallen klanten. Ook onze voedselbank heeft vanaf 1 januari tot nu 25% minder klanten. Dat zou een goed teken kunnen zijn; maar de voedselnood in Nederland is niet echt gedaald. Daarom hebben de voedselbanken besloten iets te doen aan de toelatingscriteria. Zo komen veel meer huishoudens in aanmerking.

Besloten is om de leefgeldbedragen (de zogenaamde normen) niet te veranderen, maar wel om de kostencriteria aan te passen. De aftrekposten worden als het ware verhoogd. De hulpverlener die het aanvraagformulier invult, mag nu namelijk een extra kostenpost opnemen. Die heet sociale participatie (meedoen in de maatschappij): € 120,– voor de aanvrager, € 80,– voor de partner en € 40,– voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder. Daarnaast wordt de kostenpost persoonlijke uitgaven uitgebreid met € 50,– per volwassen persoon per maand voor kleding. Tot slot is er een stelpost van € 25,– per aanvrager voor kleine reparaties en inboedel.

Deze bedragen kunnen opgevoerd worden en hoeven niet verantwoord te worden. In de toelichting op ons aanvraagformulier staat het ook zo verwoord en zijn de bedragen alvast ingevuld voor een eenpersoonshuishouden. Is er sprake van een meerpersoonshuishouden dan kunnen de bedragen aangepast worden. Bij onderbewindstelling en een budgetplan (dus week- of maandgeld), blijft de hoogte van die bedragen bepalend.

Heb je vragen? Laat het ons weten via een mailtje aan hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl.

Voedselbank Zevenaar

Volg ons

© 2023 Voedselbank Zevenaar
Website: Dix Design