Wie zijn we

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zevenaar is bereikbaar via het correspondentieadres: Barenbroeklaan 59, 6987 BH Giesbeek. 

Email: bestuur@voedselbankzevenaar.nl

Verzamelpunt & Uitgiftepunt Zevenaar: Reisenakker 12, 6903 ZJ Zevenaar.

Bankrekening: Rabobank Zevenaar NL81 RABO 0133 2509 89.  

Kamer van Koophandel: K.v.K.nr. 09172104

Momenteel zijn ruim 40 vrijwilligers actief als medewerker, bestuurslid of coördinator op een van de diverse werkvelden. Dankzij al deze betrokken mensen kan de voedselbank de cliënten van een voedselpakket voorzien.