Wie zijn we

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zevenaar is bereikbaar via het correspondentieadres: Westeinde 114, 6904 AH Zevenaar.

Email: bestuur@voedselbankzevenaar.nl

Verzamelpunt & Uitgiftepunt Zevenaar: Reisenakker 12, 6903 ZJ Zevenaar.

Bankrekening: Rabobank Zevenaar NL81 RABO 0133 2509 89.  

Kamer van Koophandel: K.v.K.nr. 09172104

Momenteel zijn ruim 40 vrijwilligers actief als medewerker, bestuurslid of coördinator op verschillende plekken in de organisatie. Dankzij al deze betrokken mensen kan de voedselbank de cliënten elke week van een voedselpakket voorzien.