Een levensmiddel is een middel dat de mens in stand houdt, zoals voedsel, onderdak en warmte. In de branche wordt onder levensmiddelen verstaan etenswaren, maar ook bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en toiletpapier.

Voedsel

In onze pakketten proberen we  elke week zo veel mogelijk rekening te houden met de schijf van vijf.  Indien mogelijk met verse groente en fruit.

Particulieren 

Heeft u thuis nog voedselproducten staan waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is maar die u toch niet meer gebruikt, breng ze dan naar ons distributiecentrum. We nemen het graag van u in ontvangst op ons distributiecentrum Reisenakker 12 te Zevenaar op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Of heeft u een groentetuin en wilt u uw versproducten delen met anderen en wilt u graag dat het bij u opgehaald wordt, dan is een telefoontje naar 06-41120118 voldoende.

 

Bedrijven 

Veel plaatselijke bedrijven en landelijke supermarktketens helpen de Voedselbanken. Ze stellen om uiteenlopende redenen voedsel ter beschikking. De ervaring leert dat er veel goede producten –om uiteenlopende redenen- niet meer verkoopbaar zijn.

Voorbeelden zijn:  De vriesunit is uitgevallen en de inmiddels ontdooide goederen kunnen niet meer verkocht worden via het reguliere kanaal.

De uiterste verkoopdatum ligt in de zo nabije toekomst dat de partij niet meer via het gebruikelijke kanaal kan worden afgezet.

De verpakking van bijvoorbeeld een pallet is beschadigd en de kosten van het handmatig in orde maken zijn hoger dan de opbrengst.

Een drukfout op de verpakking

Het laten vernietigen of verwerken van voedseloverschotten is vaak duurder dan het weggeven aan de Voedselbank. Bedrijven kunnen hun gedoneerde goederen bovendien kapitaliseren en voor de fiscus als gift aanmerken.

Helpen is verder aantrekkelijk vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via de Voedselbank kunt u hieraan een goede invulling geven.

Wij houden ons aan de richtlijnen die door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) – de eerdere Keuringsdienst van Waren – voor de Voedselbanken zijn opgesteld en/of aan de algemene richtlijnen.

Als Voedselbanken mogen we, met toestemming van de VWA, veel producten verstrekken waarvan de zogenaamde THT (houdbaarheidsdatum) is verstreken. Voor versproducten (zuivel, vlees, groenten e.a.) gelden uiteraard, óók voor de Voedselbank, strengere regels. De richtlijnen van de VWA kunt u vinden op vwa.nl

Onze afnemers krijgen wekelijks een voedselpakket waar het logistieke proces op is aangepast. De THT-datum van versproducten wordt hierop afgestemd.

Van onze kant zullen wij ervoor zorg dragen dat de door de bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. 

Wilt u contact met ons opnemen…..Onze coördinator voedselverwerving, Wil Botermans, hoort graag van u:  telefoonnummer 06-41120118 of via de email voedselverwerving@voedselbankzevenaar.nl.