Toelichting op de criteria 2023

De normbedragen zijn op 1 januari 2023 niet gewijzigd want deze zijn niet zo lang geleden al aangepast en verhoogd waardoor meer mensen in aanmerking kunnen komen.

Er verandert  dit jaar nogal wat in de hoogte van de uitkeringen en toeslagen. Binnen de organisatie van voedselbanken in Nederland is afgesproken, dat halverwege dit jaar de normen opnieuw worden bekeken en misschien worden aangepast. Graag wijzen we iedereen op een aantal wijzigingen:

– Een aantal uitgaven zijn samengevoegd en hoeven niet meer afzonderlijk te worden opgevoerd. Volstaan kan worden met het opvoeren van één bedrag:   € 150,– voor de aanvrager; € 90,– voor de partner en € 60,– voor de minderjarige kinderen.

– Noodzakelijke reiskosten, niet gemaakt met OV, maar met eigen vervoer: er mag € 0,35 per kilometer worden gerekend.

– Er is een regeling opgenomen hoe hoog de financiële buffer/het spaargeld mag zijn.

– Bij het laten zien van drie maanden bankafschriften hanteren wij een iets soepeler beleid. Als het noodzakelijk is om een goede beoordeling te doen, kunnen wij vragen om die documenten.

Vragen over de aanmeldingen kunnen gemaild worden naar coördinator Henk de Reus; hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl

Voedselbank Zevenaar

Volg ons

© 2023 Voedselbank Zevenaar
Website: Dix Design