Download Organisatie VB Zevenaar 2023.JPG

De organisatie van de Voedselbank bestaat uit allemaal vrijwilligers. Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers die zorgen voor de voedselverwerving - pakketsamenstelling - uitgifte - logistiek - voedselveiligheid- arbo - privacy en hulpverlening. Coördinator Corrie Konijn is tevens de vertrouwenspersoon. Het organogram met de namen van bestuursleden en coördinatoren is hierboven te downloaden.