Heeft u een klacht of vraag? We horen het graag. Alleen dan kunnen we onze dienstverlening blijvend verbeteren. Neem bij klachten contact op met het bestuur, kijk daarvoor onder het kopje 'contact'. We hanteren de klachtenprocedure zoals die staat vermeld op pagina 12 in het reglement van de Voedselbank. Dit reglement is hieronder te downloaden.

Download Algemeen reglement Voedselbank