Doelstellingen

Het samenbrengen van vraag en aanbod van voedsel.

Bestrijden van (verborgen) armoede in de gemeente Zevenaar.

Inzamelen van overschotten van voedsel die anders vernietigd zouden worden.

Kosteloos uitdelen van deze overschotten aan mensen die (tijdelijk) geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen

Mensen die begaan zijn met lot van medemens gelegenheid bieden voor deze groep iets waardevols te doen.

Kortom: het helpen van mensen in noodsituaties middels het voorkomen van verspilling

Voedselbank Zevenaar werkt uitsluitend met vrijwilligers en met door bedrijven beschikbaar gesteld voedsel.