Download Jaarverslag

Jaarverslag

Beste weldoener van de Voedselbank,

Dankzij uw financiële en/of materiële steun heeft Voedselbank Zevenaar inhet afgelopen jaar weer ruim 130 gezinnen kunnen helpen aan een klein steuntje in de rug.

Hartelijk dank hiervoor.