Welke hulp is er nog meer?

Ondersteuningsmogelijkheden:

Cliënten van de Voedselbank kunnen vaak ook ondersteuning krijgen van onder andere:

Kledingbank Montferland  http://www.kledingbankmontferland.nl/    Deze kledingbank is ook voor inwoners van de gemeenten Zevenaar. Aanvragen kunnen alleen via een hulpverlener plaatsvinden.
Dierenvoedselbank Midden Gelderland  https://www.dvbgld.nl
https://www.leergelddeliemers.nl/ Stichting Leergeld de Liemers richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben. De hulp kan zijn een bijdrage voor een fiets, zwemles, pc, ouderbijdrage, schoolreisje of bv een schoolkamp. Aanmelden bij Jarige Job kan ook bij hen.
Via de gemeente voor o.a. Gelrepas en computerregeling: https://www.zevenaar.nl/kindpakket
Caleidoz Welzijn: met o.a. repaircafe en formulierenbrigade : www.caleidoz.nl