Uitmuntende score!

Deze week ontvingen we dit bericht van Voedselbank Nederland, uiteraard hebben we de felicitaties aan ons hele team doorgegeven:

 

Geacht bestuur van de Stichting voedselbank Zevenaar,

Van Inspectiebedrijf Houwers ontvingen wij een kopie van het  inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 2-08-2019 hebben zij
vastgesteld dat uw voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek
Voedselveiligheid 2019.

Mede namens de adviseur voedselveiligheid wil ik u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt
doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.

Met hartelijke groet,
Coördinator Waarborging Voedselveiligheid