Toekenningscriteria 2023

Download 2023 Toekenningcriteria VB.pdf

Toelichting op de criteria 2023

De normbedragen zijn op 1 januari niet gewijzigd want deze zijn niet zo lang geleden al aangepast en verhoogd waardoor meer mensen in aanmerking kunnen komen. Alle normbedragen en criteria zijn te vinden in het document hierboven. 

Er verandert  dit jaar nogal wat in de hoogte van de uitkeringen en toeslagen. Binnen de organisatie van voedselbanken in Nederland is afgesproken, dat medio dit jaar de normen opnieuw worden bekeken en wellicht worden aangepast. Graag wijzen we iedereen op een aantal wijzigingen:

- Een aantal uitgaven zijn samengevoegd en hoeven niet meer afzonderlijk te worden opgevoerd. Volstaan kan worden met het opvoeren van één bedrag:   € 150,-- voor de aanvrager; € 90,-- voor de partner en € 60,-- voor de minderjarige kinderen. Zie de toelichting bovenaan pagina 6 van de toekenningscriteria.

- Noodzakelijke reiskosten, niet gemaakt met OV, maar met eigen vervoer: er mag € 0,35 per kilometer worden gerekend.

- Er is een regeling opgenomen hoe hoog de financiële buffer/het spaargeld mag zijn.

- Op pagina 7 wordt aangegeven welke stukken ter inzage nodig zijn. Bij met name het overleggen van drie maanden bankafschriften hanteren wij een iets soepeler beleid. Als het noodzakelijk is om een goede beoordeling te doen, kunnen wij vragen om die documenten.

- Ook is een bijlage toegevoegd (pagina 12 en 13) over beschermingsbewind versus budgetbeheer.

Vragen over de aanmeldingen kunt u mailen naar coordinator Henk de Reus; hulpverlening@voedselbankzevenaar.nl