Hoge cijfers van de inspectie

Uit het inspectie rapport: 

"Geachte heer Koenders,
Stichting Voedselbank Steunpunt Zevenaar en Rijnwaarden is bezocht op 05-06-2020. Van dit bezoek staat de rapportage met rapportcode 164340\200112\001 gereed als PDF op het intranet van de Houwers Groep.
Score in dit rapport:  95
Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.

 

Trots dat we 95 van de 100 punten kregen en grote dank aan onze coordinator voedselveiligheid; Emile Koenders.