Financieel Trefpunt helpt inwoners op weg

 

Gratis hulp bij Financieel Trefpunt Zevenaar


Het is belangrijk dat de cliënten van de voedselbank optimaal gebruik maken van alle inkomensvoorzieningen en toeslagen.  Daarom wijzen we je graag op het Financieel Trefpunt, dat te vinden is in het gemeentehuis in Zevenaar. Elke dinsdag is het open spreekuur van 09.00 tot 11.30 uur. Medewerkers van de formulierenbrigade van Caleidoz en de sociaal raadslieden zitten er dan klaar om inwoners te helpen. Zonder afspraak en zonder kosten. Medewerkers kunnen een voorzieningen- en toeslagencheck doen en helpen bij bv het aanvragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ze helpen bij het invullen van allerlei formulieren. In het Financieel Trefpunt worden inwoners ook geholpen om de thuisadministratie weer op orde te krijgen. Als het nodig is, komen de medewerkers vervolgens ook op huisbezoek. Inwoners van de gemeente Zevenaar krijgen tijdens het spreekuur ook hulp bij het aanvragen van een DigiD, invullen van de keuze in het donorregister, enzovoort. Sociaal raadslieden kunnen ook adviseren en helpen als het gaat om juridische zaken en verzorgen de aangifte bij de belastingdienst voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op www.caleidoz.nl en klik door naar formulierenbrigade. De sociaal raadslieden zijn te vinden via de website: www.stmr.nl.

Het gemeentehuis (Turmac Cultuurfabriek) vind je aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. Vraag bij binnenkomst bij de balie naar de route naar het Financieel Trefpunt.