Criteria per 1-1-2020 aangepast

Nieuwe normbedragen

De belangrijkste verandering is de verhoging van de normbedragen: het basisbedrag voor ieder huishouden is gelijk gebleven, namelijk € 135, -- . Maar het bedrag per persoon is met € 5,-- verhoogd. Een paar voorbeelden:

- een eenpersoonshuishouden had een normbedrag van € 135,-- + € 90,-- = € 225,--. Dat wordt nu € 135,-- + € 95,-- = € 230,--.

- een gezin bestaande uit vier personen had € 135,-- + (4 x € 90,--) = € 495,--. Dat wordt nu € 135,-- + (4 x € 95,--) = € 515,--.

Uitgangspunt is, dat per huishouden 1 pakket wordt verstrekt. De nieuwe (en ruimere) toekenningscriteria zijn verwerkt in het vernieuwde aanvraagformulier, te downloaden onder het kopje "contact hulpverlening".