Criteria per 1-1-2019 aangepast

Nieuwe criteria

De nieuwe normbedragen zijn per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 135,- en per persoon: € 90,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

● 1 persoon was € 215, wordt € 225

● 2 volwassenen was € 300, wordt € 315

● 1 volwassene en 1 kind was € 300, wordt € 315

● 1 volwassene en 2 kinderen was € 385, wordt € 405

● 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495

● 1 volwassene en 3 kinderen was € 470, wordt € 495

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. De nieuwe (en ruimere) toekenningscriteria zijn verwerkt in het aanvraagformulier, te downloaden onder het kopje "contact hulpverlening".