Aanvraagformulier 2022

Download 2022 aanvraagformulier VB Zevenaar.xlsx

Ruimere criteria 2022

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het leefgeld wat mensen maandelijks overhouden. Leefgeld blijft over na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en zorgverzekering van het inkomen. De criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn dit jaar wederom verruimd.

Het normbedrag is verhoogd naar € 150,- per huishouden (+11%) en € 100,- per persoon (+5%). De huishoudelijke en persoonlijke uitgaven, met uitzondering van de vaste woonlasten (huur/hypotheek/VVE-bijdrage), energie, water en schulden/ aflossingen, worden samengevoegd in één bedrag van € 330 voor de 1e persoon, € 260 voor de partner en 60 euro voor de overige personen in het huishouden. Deze bedragen komen uit de NIBUD voorbeeld minimum-begrotingen. 

Er wordt per huishouden 1 pakket verstrekt. Hulpverleners kunnen de aanvraag namens een inwoner indienen. Mensen die (nog) geen hulp krijgen, kunnen elke dinsdagochtend naar het Financieel Trefpunt in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. Tussen 09.00 en 11.30 uur is er open spreekuur van sociaal raadslieden en de formulierenbrigade.

Het vernieuwde aanvraagformulier 2022 is op deze pagina te downloaden.