Geld doneren

Een gelddonatie is welkom op bankrekeningnummer NL81 RABO 0133 2509 89 ten name van Voedselbank Zevenaar.

Door de belastingdienst zijn we erkend als ANBI, d.w.z. een algemeen nut beogende instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Voor materiële sponsoring en verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@voedselbankzevenaar.nl