Contact cliënten

Cliënten kunnen zelf geen aanvraag doen bij de Voedselbank; dat moet gebeuren door hun hulpverlener. Dat kan zijn een schuldhulpverlener of een medewerker van het gebiedsteam Zevenaar, sociaal raadslieden, een medewerker van Caleidoz Welzijn, vluchtelingenwerk, een sociaal werker enz.

Cliënten die vrijdags hun pakket niet kunnen komen ophalen, moeten zich uiterlijk vrijdag 10.30 uur afmelden door te bellen met  0316-242108. Ze kunnen dan de voicemail inspreken. Ook als iemand anders het pakket komt ophalen, moet de naam worden doorgegeven.